Panebože, panebo..., ach, dori..., zháčil sa vo dverách najnovší poradca Jeho svetlosti archanjel Ariel, ktorý len prednedávnom zbehol k Luciferovi, lebo od zmeny dresu očakával predsa len menšiu nudu, aj keď za cenu neistejších sociálnych výdobytkov. Óóó, Najsvetlejší, už to prasklo, snažil sa vydýchať Ariel, ktorý v tejto fáze zacvičovania a preverovania bezpečnostného rizika musel dôležité správy odovzdávať Luciferovi osobne, nie mailom či smskou, ako mohli archanjeli Michael a Gabriel.
A čo také, prebral sa z driemot Lucifer, ktorého nemohlo prekvapiť, čo sa stalo, veď na webe smečka bol napojený online a o niektorých škriatkov či chybách s následkom trestného oznámenia vedel oveľa viac ako samotní novinári. Podobne ako jeho najväčší protivník aj On bol všemohúci a vševediaci (remíza v ich vojne bola len z dlhodobého hľadiska, bitky vyhrávali pomerne často obaja), len na rozdiel od Neho ponechával väčší priestor na tvorivosť a ambície a ctižiadostivosť podriadených, čím si ich vo svojom priestore pevnejšie pripútaval.
Ten podpis slovenského premiéra, že sa vám uuuupísal, snažil sa zastabilizovať svoje rozrušenie Ariel, ktorému pomaly dochádzalo, že u vševediaceho je dôležitejšia forma podania správy ako jej obsah, ktorý predsa veľmi dobre poznal. Hanzel prezradil, že videl „dohodu medzi Ficom a skupinou piatich sponzorov, ktorých zastupuje veľmi vplyvný podnikateľ. V zmluve sú títo sponzori označení ako sympatizanti 1 až 5. Má päť strán a je notársky overená“. A tiež práskol, že sa Fico týmto upísal diablo..., ehm, teda Vašej svetlosti, opravil sa Ariel, lebo vedel, že na označenie je Lucifer až precitlivený a viac ako meno Diabol neznáša už len označenie Rohatý.
Takže to prasklo ešte pred voľbami, presne ako som očakával, skonštatovala Jeho Svetlosť a v duchu si mädlila ruky, lebo jej bolo jasné, koľko duší sa do 12. júna priblíži k jeho kráľovstvu podnebeskému. Bola to skvele rozohratá partia, do ktorej bolo zahrnutých viacero inštitúcií, mediálnych i politických, radového slovenského voliča nevynímajúc. Hanzelovi praskli nervy a zverejnil, čo bolo skutočne v pozadí financovania Smeru, čím odkryl celý systém, v ktorého čele bol samotný predseda. Ako vedia všetci viac či menej zainteresovaní do toku financií v straníckych centrálach, uvažovala Jeho svetlosť, taký systém je typický pre väčšinu politických strán, ale nikto sa tak farizejsky nepohoršoval nad financovaním úhlavného politického protivníka ako predseda Smeru. Dnes už nikto nevypátra, že skutočným iniciátorom (autorom textu) vyhlásenia, ktoré obviňovalo SDKÚ-DS z používania čiernych fondov na financovanie straníckej činnosti, ako aj tvrdenia, že „takéto praktiky sú skôr charakteristické pre organizovaný zločin ako pre slovenskú politickú stranu“, bol premiérov poradca archanjel Gabriel, druhá najbližšia pravá ruka Jeho svetlosti.
Tak si to spočítajme, Arielko, kto všetko má k nám po týchto informáciách bližšie, pohladkal Lucifer Ariela po čele, kde mu okamžite podrástli hrbolčeky o badateľné tri milimetre. 1. Jeden predseda vlády, ktorého preferencie nie sú s kostolným poriadkom, sa k nám blíži míľovými krokmi každým dňom v kresle premiéra; v tie dni, keď má tlačovku, ešte rýchlejšie, prepol si Lucifer na TA3, kde sa práve premiér vyjadroval k obvineniam politického skrachovanca. 2. Niekoľko poslaneckých klubov, ktorých arogancia dosahuje rozmery, s akými sme ani my v podzemí nepočítali, lebo tak ako sa kradne za Fica, sa nekradlo ani za Dzurindu či za Mečiara. 3. Nadpolovičná väčšina štátnych úradníkov...
...zatiaľ nespočítané množstvo policajtov a sudcov, ale makáme na tom, šplhal Ariel u nového Najvyššieho...
...ďalej 5. elektorát, ktorého pasivita a ľahostajnosť umožňuje koaličným politikom porušenie niektorých tzv. prikázaní, pokračovala Jeho svetlosť vo výuke, lebo snaživosť archanjela Ariela urobila dojem aj na ňu. 6. Ten elektorát, ktorý sa uspokojuje s voľbou menšieho, ale predsa len zla. 7. Mlčanlivá väčšina, ktorá sa zmohla nanajvýš na recesistickú politickú jednohubku kapurkovú, lebo ľahostajnosť a nezáujem o veci verejné bola v 20. storočí zapísaná ku siedmich smrteľným hriechom...
... to som netušil, hlesol obdivne Ariel, lebo mu došlo, aké veľké možnosti ponúka toto rozšírenie klasického zoznamu...
Lebo sme to verejnosti neoznámili, samozrejme, po vzájomnej dohode s Pánombohom, ale to len tak medzi nami, premyslene masíroval Lucifer Arielovu pýchu a ješitnosť. Dohodli sme sa rýchlo, pretože je to obojstranne výhodný pakt. Cirkev pred politickými aktivitami svojich ovečiek uprednostňuje bezvýhradnú vernosť za tohto života a starosť o veci posmrtné ponecháva nám.
To je skvele premyslený marketing, vtieral sa Ariel.
Iste, makali na tom najlepšie mozgy celého známeho vesmíru, nie vždy sa nám však darí získavať celé národy, pochvaľoval si Lucifer. Predvolebná stredná Európa je z tohto hľadiska priam živnou pôdou, dodal a prepol si na Duna Televízió.