Stvoriteľ sa teda nudil, nie však Lucifer. Bol predsa len o čosi (0,5 sek.) mladší, o značný kus ambicióznejší (vzťah medzi Salierim a Mozartom či Kainom a Ábelom má zjavne historické korene), navyše nebol za stav vesmíru zodpovedný a nevynechal žiadnu príležitosť na to, aby spochybňoval Jeho dielo - a že dôvodov na to mal dosť, bolo vzhľadom na dokonalosť Jeho činov iba zdanlivo prekvapujúce.

(O nedostatkoch Jeho diela totiž vedia mnohí, bordel možno nájsť na každom kroku, občas sa ho bolo možné v nejakých komorách aj nadýchať, hoci, ako hovorí Claude Tresmontant (Teodicea, neboli otázka zla), „není možné se na jedné straně hrdě dovolávat svobody člověka, lidské důstojnosti, autonomie a účinnosti lidského jednání, a na druhé straně Bohu vyčítat, že neustále nezasahuje a nebrání nám ve zločinech, které máme chuť uskutečnit. Jestliže Bůh nezasahuje, je tomu tak proto, že nechce působit bez aktivního souhlasu a spolupráce mužů a žen, kteří se chtějí podílet na uzdravení nemocného lidstva ze svobodného rozhodnutí".)

(Aj keď je Claude autoritou na otázky dobra a zla, tiež nemožno nedodať, že si nenáležite sebavedome osobuje právo vysvetľovať Jeho zámery - a priznajme, aj ich ospravedlňovať, akoby to On potreboval. Hoci nie že by to nebolo treba - najmä ak vychádzame z predstavy, že On je milý starší pán s bielou bradou, ktorému na človeku skutočne záleží. Na druhej strane, neraz to tak nevyzerá - lebo predstava, že tento milý starší pán s bielou bradou nečinne pozoruje palestínskeho teroristu odpáleného v židovskej cukrárni plnej malých detí či arabské deti spálené americkým fosforom, je dosť ťažko akceptovateľná v duši nefascinovanej Jeho úmyslami.)

(Inak a možno aj pochopiteľnejšie vidí Stvoriteľa Terry Pratchett v úžasnej Zeměploche (Erik) - napokon, dajme slovo aj Jemu podľa Pratchetta, malému mužíkovi s ceruzkou za uchom v kľúčovej situácii, keď odpovedá na otázku čarodejníka Mrakoplaša, ako to je napríklad so zabitím človeka bleskom, či je na tom osobne zainteresovaný On: „Oh, ne já! Já tyhle věci neřídím! Je to už tak strašná práce, stvořit je, nemôžete ode mne ještě chtít, abych se pak o ně staral. Vždyť se stále budujú nové vesmíry. Tady mám seznam dlouhý jako vaše ruka.")

(Pri tejto odbočke ad fontes by sme zrejme nemali obísť ani Písmo Francoisa Cavannu a nezabudnuteľný rozhovor Stvoriteľa s Kainom krátko po tom, ako svet prišiel o Ábela:

„Nato řekl Hospodin: Co jsi učinil se svým bratrem?

Kain odpověděl: Ty jsi mi ho nedal, Hospodine, na hlídání.

A řekl Hospodin: Tu to máme. Zabil jsi svého bratra. Hlas krve bratra tvého volá ze země až ke Mně.

A Kain pravil: Co to znamená „zabít", Hospodine?

A řekl Hospodin: Zabít znamená někoho sprovodit ze světa před termínem, který byl stanoven Mou moudrostí.

A Kain pravil: Je tedy možné učinit něco, co není určeno Tvou moudrostí, Hospodine?

A řekl Hospodin: Všechno je předurčeno Mou moudrostí. Neboť jáj sem Hospodin, tvůj Bůh, a nic mi není neznámo a nic pro Mě není nemožné.

A Kain pravil: Jestliže tedy, Hospodine, Tvoje moudrost všechno ví, pak také věděla, že Tvé odmítnutí mých obětin mi vzpění krev a že mé srdce překypí, věděla, že Tvé upřednostňování mého bratra Ábela povede k tomu, co se stalo. A jestli Tvoje Všemohoucnost může všechno, mohla to změnit a učinit, aby se zlo obrátilo v dobro. Tak nevím, co s tím mám já společného?

A řekl Hospodin: Ty jsi nějaký mudrlant.

A Kain pravil: Rozum jsi mi dal Ty, Hospodine.")

Po tejto nadnes poslednej odbočke a nenápadnej poznámke o používaní mozgu je načase sa vrátiť k Luciferovi a povolebnému Slovensku.

Už ma nebaví toto podceňovanie Slovákov, zašomral Lucifer a vyzeral pritom vážne.

Nerozumieme, jednohlasne povedali Gabriel a Michael a chytili sa za ruky. Bolo to logické, keď sa rozdával rozum, stáli v rade až za Luciferom a vzájomne sa obdivujúc, nezaregistrovali, že ich starší brat išiel po rozum dvakrát.

Vy ste si nevšimli, čo On urobil s českými a slovenskými voľbami?, spýtal sa Lucifer, ktorému azda ako jedinému vo vesmíre neuniklo, ako sa z laserového lúča medzi Holíčom a Hodonínom oddelil rafinovaný subjekt a plichta 100 : 100 bola na svete.

Nie, skromne a s úžasom v očiach poznamenali Michael a Gabriel a ešte pevnejšie sa chytili za ruky. Boli vďační za každú situáciu, ktorá im umožnila sa k sebe tesnejšie priblížiť. Aj preto tak často vyhľadávali Luciferovu spoločnosť, lebo s ním nebola o napätie a vzrušenie núdza. Ani v nebi to totiž nemajú registrované partnerstvá ľahké.

Vás nenaštvalo, že na Slovensku je výsledok volieb taký jednoznačný a v Čechách vznikol myšlienkový rébus? žasol Lucifer.

Mne sa to nezdá, pod Tatrami by tú českú remízu vyriešili nákupom jedného mandátu za pár dní, pokojne poznamenal Michael, ktorý bol síce mladší ako Gabriel, ale o jedno miesto v rade bystrejší.

A Lucifer stratil reč a základy nebeského usporiadania sa zatriasli.

(pokračovanie?)